Kemalizm Ne Demektir? – Atilla Altay

0
8918

Kemalizm Ne Demektir?

Kemalizm kelimesi, Milli mücadele zamanı ortaya çıkmıştır. Anadolu’da yakılan bağımsızlık ateşini bir çeşit eşkiya hareketi gibi göstermek için, İstanbul hükümeti ve emperyalist devletler tarafından uydurulmuştur. “Kemal ve çetesi” olarak İngiliz basını ve İngiliz hükümeti tarafından sürekli kullanılmıştır.

 Helenizm uzmanı, Yunan davası savunucusu, İngiliz Dışişleri Bakanlığına bağlı İntelligence  Service’de çalışmış Prof. Toynbee 1921 yılında Anadolu’da yaptığı bir inceleme gezisinde gerçeği görür ve 1922 yılında yayınlanan bir kitabında Anadolu halkının davasının haklı olduğunu yazar. İngiliz hükümetinin tüm kara propagandalarına karşı Kemalist hareketin bir eşkiya hareketi olmadığını anlatır.

 Ali Fuat Paşa’ya bağlı güçler İzmit’e dayanıp İstanbul’u tehdit etmeye başladığında, İngilizler kendileri için vazgeçilmez olan Boğazları tehlikede görmüşleridir. İngiliz temsilcilikleri Londra’ya çektiği bir telgrafta “İzmit’i terkedersek, İstanbul milliyetçilerin eline düşer. Mustafa Kemal’in askerleri Gebze’ye kadar geldi. Haydarpaşa ve Üsküdar’ı Kemalistlerin  basmasından korkuyoruz” demiştir.

  İstanbul ve Anadolu’da işgal olan yerlerde emperyalistlerin ve saray hükümetinin yayın organları kendi taktıkları isimle “ Kemalist” direnişin aleyhinde propaganda yaparlar. Birkaç örnek vererek Mustafa Kemal düşmanlıklarının şiddetini gösterelim.

–   Mustafa Kemal ne yaptı? İsyan! ( Peyam-ı Sabah) 2 Ağustos 1919

Mustafa Kemal Paşa Anadolu’da milli bir hareket yaratmaya çalışıyor. Bu ne çocukça bir hayaldir! Bütün cihan kuvvetlerine karşı… Savaşta ezilmiş zavallı Anadolu’nun gücüyle ile kafa tutmasının ne hükmü olabilir? Anadolu’da ne kalmıştır ki mukavemet teşkili kabil olsun. (Renin) 11 Ekim 1919

İdam! İdam! İdam! Mustafa Kemal cezasını bulacak! ( Ali Kemal, Peyam-ı Sabah) 25 Nisan 1920

 Anadolu Kemalistlerden temizlenecektir ( Alemdar) 29 Nisan 1920

 Kızıl tehlike! ( Açıksöz) 22 Şubat 1920

– Milli hareket boşa gitmeye mahkumdur. ( Sait Molla, Peyam-ı Sabah) 7 Mayıs 1920

 

– Büyük Millet Meclisi, küçük heriflerin esiridir. ( Sait Molla, Peyam-ı Sabah) 28 Mayıs 1920

 

– Konya’da Delibaş isyanı üzerine: Mustafa Kemal firara hazırlandı. ( Alemdar) 27 Mayıs 1920

 

–  Gayeler bir idi ve birdir. ( Ali Kemal’in son yazısı. (Peyam-ı Sabah) 10 Eylül 1922

 ttt

Kemalizm, bağımsızlık ve yurttaşlık özleminin ateşiyle dövülmüş çelik bir karakterdir. Haysiyetini, şerefini, kendi çıkarları için emperyalistlere satan İstanbul burjuvazisinin ve yönetiminin cinnetidir. Altı yüz senelik muhteşem bir imparatorluğun ortasında, yetim muamelesi gören Anadolu’nun haysiyet mücadelesinin adıdır. İstiklal yolunda Rumeli türküleriyle Anadolu türkülerinin birbiriyle tanışmasıdır. Kemalizm bir miras değildir. Bağımsızlık ve yurttaşlık hassasiyeti taşıyan bir halkın yerel mutluluğudur.

 Gandhi, Nehru, Muhammed Ali Cinnah, Cemal Nasır gibi az gelişmiş ve bağımsızlık özlemiyle tutuşan ülkelerin liderlerine ilham olmuş bir karakterdir. Siyaset bilimci Maurice Duverger’in deyimiyle Kemalizm, kuzey Amerika ve batı Avrupa rejimlerinde bulunmayan nitelikleriyle Marksizm’in alternatifidir.

Atilla Altay

CEVAP VER