Büyük Taarruz: “İlk hedefiniz Akdeniz”

0
843
Fotoğrafta Kurtuluş Savaşımızın en son safhasını teşkil eden Büyük Taarruz harekatının (26 Ağustos 1922) hemen öncesinde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Batı cephesi komutanı İsmet Paşa ve Albay Asım Gündüz ile birlikte cephe de harita üzerinde çalışıyorlar.
Atatürk “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri” emrini Başkomutanlık Meydan Savaşı sonunda 1 Eylül 1922’de vermiştir.
Büyük taarruzun hazırlıkları 1922 yılı ağustos içinde iyice hızlanmıştı. Atatürk komutanlarla gizli görüşmeler yapıyordu. Zaten daha haziran ayında taarruz kararı verilmiş bulunuyordu. Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa 6 ağustos 1922’de gizli olarak taarruza hazırlık emrini vermişti. Atatürk, taarruzun tam bir baskın şeklinde olması için gereken bütün dikkati gösteriyordu.
26 ağustos 1922 cumartesi sabahı saat 5.30 da taarruz başladı. Tarihimize Başkomutanlık Meydan Savaşı diye geçen bu şiddetli savaş 30 ağustos 1922’de son buldu.
Artık düşman yenilmiş, zafer kazanılmıştı. Büyük komutan düşmanın arkasını bırakmamak kararındaydı. Bu maksatla 1 eylül 1922’de: “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini verdi. Bozulan düşman şahlanan ordularımızın önünde kaçıyor, Anadolu, adım adım düşmandan temizleniyordu.

İşte o emir böyle verildi:

“Afyonkarahisar-Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi’nde zalim ve mağrur bir ordunun anâsır-ı asliyesini (asıl unsurlarını) inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Büyük ve necîb milletimizin fedakârlıklarına lâyık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Sahibimiz olan büyük Türk milleti istikbalinden emîn olmaya haklıdır. Muharebe meydanlarındaki maharet ve fedakârlıklarınızı yakından müşahade ve takip ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdirlerine delâlet (kılavuzluk, aracılık) etme vazifemi mütevâliyen (ardarda) ve mütemadiyen (aralıksız şekilde) ifa edeceğim.

Başkomutanlığa teklifatta (tekliflerde) bulunulmasını Cephe Komutanlığı’na emrettim.

Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini nazar-ı dikkate alarak ilerlemesini ve herkesin kuvâ-yı akliyesini (aklının gücünü), yiğitliğini ve menâbî-i celâdet (kahramanlığının kaynaklarını) ve himmetini müsabaka ile ibzâle (yarışırcasına bol bol harcamaya) devam eylemesini talep ederim.

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri! “

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan
Mustafa Kemal

CEVAP VER