Emperyalizme Yenilmek? – Hasan Kumlu

0
1538
Soner Yalçın’ın önemli bir birikimin ürünü olmayan yazısından sonra, sosyal medya ve bazı gazetelerin köşelerinde yer tutan kişilerin konuyla ilgili yorum ve polemiklerini okuduk. Yorumlardan bir tanesi oldukça ilginçti. Devrim için veya en azından laiklik için, Amerikan emperyalizminin Türkiye’yi yenmesi gerekiyormuş. Böylece 68’de “6. Filo Defol!” sloganıyla başlayan maceranın sonuna geldiğimiz de ilan edilmiş oldu. Solcular artık emperyalizme karşı mücadele etmemeliymiş, iyi bir gelecek için Türkiye’nin Amerikan emperyalizmine yenilmesi gerekiyormuş. Bunun da gerekçesi, Lenin’in “devrimci yenilgicilik” formülüymüş. Öyle diyorlar…
Türk solu içerisindeki her tartışmada olduğu gibi, yine Lenin’e ait formüllerin bağlamından ve kronolojiden koparılarak kötüye kullanıldığına tanıklık ediyoruz. Lenin bu formülü Rus-Japon ve daha sonra Rus-Alman savaşları bağlamında kullandığında, açıkça bir kıyaslama yapmaktadır. Hangisi daha kötü, hangisi ehveni şer gibi… Ve ardından Çarlığın yenilgisinin olası kötü senaryolar içinde en az kötü olduğu sonucuna varır. “İşçi sınıfı ve Rusya’nın emekçi halk kitlelerinin bakış açısından, daha az kötüsü, Çarlık ordularının ve monarşinin yenilmesidir…”
Öncelikle, Türkiye’nin ABD’ye yenilmesini savunanlar bu kıyaslamayı yapmış mıdır diye sormamız gerekir. ABD emperyalizmi Ortadoğu’da başarılı olursa ne olacaktır? Şam düşecek veya en iyi ihtimalle Suriye’nin Batısına sıkışacaktır, Irak ve Suriye’nin Kuzey’i boyunca, Akdeniz’e açılan bir Amerikan koridoru kurulacaktır, Irak’ın Batısı ve Suriye’nin Doğusu’nu içine alan bir İslam devleti kurulacaktır, Türk hükümeti ABD’nin baskısıyla İran’a savaş açacaktır. Plan bu, olacaklar aşağı yukarı bunlar. Peki bu plan dâhilinde laiklik var mıdır, bilimsel eğitim var mıdır? Yok. Bu arkadaşlara Türkiye ABD’ye yenilirse laik nizam kurulacağını kim söyledi diye merak ediyor insan. Kim garanti ediyor laik ve bilimsel eğitimi, kim kız çocuklarının yeniden okula döneceğini söylüyor? Ve dahası bu senaryonun işçi sınıfı ve emekçi halk yığınları için daha az kötü senaryo olduğu nereden çıktı?
Lenin’in “devrimci yenilgicilik” kavramını kullandığı ikinci bağlam ise enternasyonel bir formüldür. Almanya, Fransa, Rusya gibi ülkelerdeki proleter devrimcilerin, emperyalist hükümetlerine savaşı sonlandırma çağrısı yapmalarını kapsar. “Her ülkedeki emperyalist burjuvazinin yenilmesi arzulanır…” Dikkat ediniz, emperyalizmin yenilmesi arzulanır, emperyalizme yenilmek değil. Nisan tezlerinde ise, “demokratik bir barışın ilk koşulu, ilhaklardan vazgeçmektir” diye yazacaktır. Bundan kasıt, ilhak edilmiş sömürgenin eski emperyalist sahibine verilmesi değildir kuşkusuz, milletlerin bağımsızlığıdır. Amerika’ya yenilelim tezini savunan kişiler, Suriye ve Irak’ın ABD tarafından ilhakını da savunduğuna göre, bunu Lenin’le nasıl bağdaştırıyorlar merak ediyoruz. Üstelik bunun bilimsel ve laik eğitimle ilgisi nedir acaba? ABD, Suriye ve Irak’a yerleştiğinde, Türkiye’ye bilimsel ve laik eğitim hangi mekanizma ile gelecektir? Bu soruların hiçbir cevabı yok.
Devam edelim, emperyalizme yenilelim tezini savunanlar, Lenin’in her şartta yenilgi ilkesini öne sürdüğünü nereden çıkarıyorlar? Okudukları bizim bilmediğimiz başka bir Lenin midir? “Çarlık varken yenilgici idik, ama Tseretelli ve Chernov varken (yani Kerensky rejimi) artık yenilgici değildik.” Kerensky rejimi burjuva bir hükümetti, üstelik 1. Dünya Savaşı devam etmekteydi ve üstelik yeni burjuva hükümeti de savaş yanlısıydı. Lenin neden yenilgi tezini savunmamıştır acaba? Hiç düşünüyor mu Amerika’ya yenilelim diyen kişiler bu noktaları. Sanmıyoruz, onların yerine biz düşünelim. Çünkü o aşamada, yenilgi artık en az kötü senaryo değildi. Olayları ve yazılanları kronolojik bağlamından kopararak ele alırsanız, Lenin’in akıl yürütmesinden hiçbir şey anlamazsınız. Yapılan kıyaslar, olasılıklar arasında tahminler, devrimci kriz ve devrimci durumun olgunluğu, gerçek olgular… Siyaset ancak bu düzeyden anlaşılır. Bu düzeyin dışına çıktığınızda, Amerikan emperyalizmine yenilirsek laik ve bilimsel eğitim geleceğini sanacak kadar uçarsınız. Şimdi yenilgicilik formülünün Şubat Devrimi ardından rafa kalkmasının anlamına bakalım. Lenin için bu noktada sorun, burjuvazi tarafından kullanılan vatan savunması kavramının yanlış olması değildir, madem burjuvazi vatan savunması diyor biz de işgalci güçlerin Rusya’ya girmesi için çalışalım gibi sapırsaçma tezler de öne sürmemiştir. Tersine, Eylül 1917’de burjuva hükümetin gerçek bir vatan savunması vermediğini söylemektedir: “Halkın kararlı ve cesur bir şekilde büyük ekonomik dönüşümler yapma cesareti yoksa, vatanın savunulması mümkün değildir.” Yani? Burjuvazinin yaptığı şey vatan savunması değildir, devrimci bir hükümet olmadan vatan savunulamaz. Yoksa gelsin Almanya Moskova’ya kadar işgal etsin değil. Yoksa gelsin ABD Ortadoğu’yu ilhak etsin değil.
Buradan itibaren AKP’yi vatan savunmasında kararsız olmakla, sınıfsal çıkarları gereği fırsatını bulsa ABD ile anlaşma yolları aramakla suçlayabiliriz. İslamcı tabandaki ABD nefretinin, tutarsız, savruk, temelsiz olduğunu da söyleyebiliriz. Bunların tümünü söylerken haklıyız. AKP de İslamcılar da emperyalizme karşı vatanı tutarlı, kararlı ve cesurca savunamaz. Peki ne yapalım? Halkımıza ABD’ye yenilelim, Ortadoğu paramparça olsun, biz de laik ve bilimsel eğitime geçeriz böylece mi diyelim? Çıksın bu arkadaşlar semtlerinden, Lenin’e atfettikleri saçma sapan tezleri halkımıza anlatsınlar diye bekliyoruz. Anadolu şehirlerini gezip ABD’ye yenilmemiz hayrımıza olur desinler bakalım, bunun halktaki karşılığı neymiş görelim. Veya halkımızı, vatan savunmasını devrimci bir hükümetin yürütebileceği, ekonomik dönüşümler olmadan vatanın savunulamayacağı yönünde ikna mı edelim? Karar sizin.

 

Hasan Kumlu

 

KAYNAKLAR
Lenin, The Tasks of Revolutionary Social Democracy in the European War.
Lenin, Under a Stolen Flag
Lenin, Nisan Tezleri
Lenin, Concluding Speech on the Report on the Ratification of the Peace Agreement of March 15, at the 4th
Extraordinary All-Russian Congress of Soviets
Lenin, The Threatening Catastrophe and How to Fight It

CEVAP VER