Bağımsızlık Gülü – Uğur Mumcu

0
1443
Çağımızın tanık olduğu olaylar, yerleşik inançları, kuramları ve kavramları sarsıyor. Olaylar öylesine gelişiyor ki, kitaplar yazıldığı anda eskiyor, kuramlar olayları izleyemiyor. Kavramların cilaları dökülüyor, özleri başka niteliklere dönüşüyor.
Çağımızın bu şaşırtıcı ve çok yönlü gerçekleri, kuramsal yapıların dar çerçevelerini zorlayarak yeni bir sürece kapılarını açıyor.
Bu gerçeği ve bu süreci, yeni gerçeklerin “diyalektik” gelişimini ve yirminci yüzyılın birikimi ile yoğunlaşan “tezlerle” niteliklerini henüz yeterince tanınmayan bir “antitez”e ulaşması biçiminde görmemiz gerekmiyor mu?
Bilimsel öğretilerin bağnaz yorumları, her zaman gerçeği bir elle kavramanın kolaylığını seçer; ama o gerçekler her zaman, daha kaba, daha yalın olarak orta yerdedir. Sözgelişi, şu son yıllarda yaşanan Vietnam-Kamboçya ve Çin Halk Cumhuriyeti-Vietnam savaşları “proleterya enternasyonalizmi” üzerine yazılan kitapların ve oluşturulan kuramların bir anda yerle bir olduğu anlamına gelmiyor mu?
Kapitalist ve sosyalist dünya devleri arasındaki kapışma, zaman zaman uzlaşarak, zaman zaman da kendi aralarında sınırları çizilen “nüfuz bölgesi” paylaşması olmaktan öteye, bir başka anlam taşıyor mu? Ya da bu evrensel kapışmanın amaç ve yöntemleri, bu “nüfuz kavgası” içinde eriyip gitmiyor mu? Kaba gerçek bu değil mi?
“Uluslararası komunizme karşı” başka ülkelerde “müdahale hakkı” doğduğuna inanan kapitalist dev ABD ile Macaristan’da, Çekoslavakya’da, son olarak Afganistan’da “kapitalist sızmalara karşı” askeri birliklerini eyleme geçiriveren sosyalist dev Sovyetler Birliği’nin bu davranışları arasında, ideolojik yaklaşımlar dışında, ne fark kalmıştır? İşgal ordusunun üniforması mı, tankların, uçakların markaları mı? Evet ne fark kalmıştır? Fark nedir?
Çağımızın gerçeği “proleterya enternasyonalizmi”‘nin Çin Halk Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği çatışmasında, bunların siyasal ve ideolojik kökenlerine, Vietnam-Kamboçya ve Vietnam-Çin Halk Cumhuriyeti savaşlarının kanlı serüvenlerinde, en azından kendi özüne yabancılaştığını söylemek, bilmem ideolojik bir “sapma” mı olur?
“Quisling”, yalnızca İkinci Dünya Savaşında Hitler ordularıyla işbirliği yaparak ülkesini işgal ettiren Norveç başbakanının adı değildir! İkinci Dünya Savaşından sonra yabancılarla işbirliği yapan bütün siyaset adamlarının ortak adı olmuştur. Bir kez işgal ortamı yaratılmışsa, artık o ülkelerde “Quislingler” çıkar, çıkmazsa bile yaratılır. Quisling’in milliyetçisi, sosyalisti olmaz. İşgalci her zaman işgalci, işbirlikçi her zaman işbirlikçi, Quisling, her zaman Quisling’tir…
Sovyet ordularının Afganistan işgalini, “proleterya enternasyonalizmi” kavramı içinde yorumlamanın olanağı yoktur; bu işgal, olsa olsa, “uluslararası komünizmin sızmaları” gerekçesine dayatılarak türetilmiş “Eisenhower doktrini” ne çok benzeyen, “kapitalist sızmalara karşı askeri müdahale” demek olan “Brejnev doktrini” ile açıklanabilir.
Çevremizde yaşanan bu “dram”ın ülkemiz ilerici aydınları arasında yeni tartışmalara yol açması kaçınılmazdır. Bu tartışma eğer “Her ülkede sosyalizm, dış destek olmaksızın, bağımsız olarak gelişir” yargısını değişmez bir doğrultu olarak belirlerse, bundan ülkemizin emekçi sınıfı ve tabakaları kazançlı çıkacaktır.
Geçmişinde “emperyalizme ve kapitalizme karşı” verilmiş bir “Ulusal Kurtuluş savaşı” bulunan ülkemiz ve halkımız, bu bağımsızlığın doğal ve tartışma kabul etmez mirasçılarıdır.
İkinci Dünya Savaşından sonra, “emperyalist Batı”nın elimizden “cebren ve hile ile” koparıp aldığı ulusal bağımsızlığımızın tek güvencesi, Türk halkının emekçi sınıf ve tabakaları öncülüğünde vereceği devrimci savaşımda aranmalıdır.
Türk sosyalizmi bundan sonra serpilip büyüyecekse ancak bu topraktan kaynaklanan bir “bağımsızlık gülü” gibi, bir “yediveren gülü” gibi gelişip boy atacaktır.
Uğur Mumcu,
Cumhuriyet, 3 ocak 1980

CEVAP VER